Velkommen til Harstad Spyleservice AS


Vi er et firma som startet opp høsten 2012 som et AS. Vi har en ny lastebil med spyling og vacumsug, en lastebil med bare vacumsug og en Mercedes sprinter varebil med vannspyling. Med disse renser og tiner vi alle typer rør&kummer. Vi har og bygget opp en trykktesthenger som vi utfører sluttkontroll på alle VA anlegg. Se mer her...

Vi har døgnvakt, så enten du har tett avløp, frosene rør eller oversvømmelse/gris, så kan vi hjelpe deg på kort varsel.

Vi har tett dialog mot skadeservice firmaer og forsikringsselskap, slik at vi kan hjelpe og veilede deg ved hendelser på ditt avløp eller vannledningsnett.

I samarbeid med Roger Rørinnspeksjon AS - kan vi filme og dokumentere innvendig i ditt rør. På bakgrunn av innspeksjonen kan vi
anbefale videre aksjoner (Graving, Trekke nytt rør inni det gamle), slik at du får et driftssikkert anlegg.

Kontakt oss for hjelp på telefon 900 31 979, eller send melding.